Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Научни награди / Наградата "Питагор" за утвърден учен в природните науки и математиката беше присъдена на проф. дфзн Стойчо Язаджиев (2015)

   

Проф. Стойчо Язаджиев е преподавател във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Изследователската му дейност е фокусирана върху обща теория на относителността и уравненията на Айнщайн. Основните му приноси през 2013-2014 г. са в направленията: Изследване на фундаменталния проблем за тъмната енергия на астрофизично ниво и Математическата теория на уравненията на Айнщайн и техните модификации с включване на тъмната енергия. През 2013-2014 г. проф. Язаджиев е публикувал 14 статии в международни списания с импакт фактор.
Текстът е взаимстван от сайта на МОН