Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Научни награди / Калин Стайков спечели награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки за 2022 г.

   
Kalin_Staikov

 

Гл. ас. д-р Калин Стайков от катедра “Теоретична физика” на Физическия факултет на Софийския университет спечели тазгодишната награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки. Наградата е учередена от Министерството на образованието и науката на Република България и се връчва за четиринадесета поредна година, като през 2022 г. за първи път са присъдени отличия отделно за утвърден и за млад учен във всяка от категориите.

Колегата Стайков е роден през 1990 г. и е възпитаник на Физическия факултет, където е получил всички степени на висшето образование. Научните му интереси са фокусирани в областта на теоретичната астрофизика, изчислителната физика, гравитацията, компактните обекти, модифицираните теории на гравитацията и гравитационните вълни.

Наукометричните му показатели са впечатляващи за възрастта му: научни публикации в реферируеми списания с импакт фактор – 18; брой независими цитати: над 315, h-индекс – 9. През 2017 е удостоен с награда за най-добра дисертация на Физически факултет.

Д-р Стайков е част от екипа на научната група Sofia Relativity Group от Физическия факултет на Софийския университет, ръководена от чл.-кор. проф. дфзн Стойчо Язаджиев. В това си качество, от 2021 г. той е асоцииран член на консорциума LISA, космическа мисия на Европейската космическа агенция и НАСА, предназначена да регистрира гравитационни вълни в космоса.