Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Научни награди / Христо Илиев - докторант на инвестиционната група „Карол Финанс АД” (2012)

   

Награда за докторант

Докторантът на ФзФ Христо Илиев спечели националната награда за докторант на инвестиционната група „Карол Финанс АД”.

„Карол Финанс АД” e компания, която полага целенасочени усилия за развитието и разпространението на знание. През 2011 год. Компанията реши да надгради досегашните си инициативи с нова – подкрепа за научните изследвания. В рамките тази нова инициатива, всяка година „Карол Финанс АД” ще подкрепя един докторант в България, който има шансове да създаде нещо значимо за науката и/или практиката. Стипендиантът се избира чрез конкурс, победителят в който получава 10 месечна стипендия.

Кандидатите за стипендията трябва да извършват своите научни изследвания в една от следните области на знанието: икономика, финанси, международни икономически отношения, право, физика, математика.

Първото издание на конкурса за докторанти се проведе в периода октомври-декември 2011 г. Изборът е тристепенен. Първо се извършва селекция по документи и петима докторанти бяха допуснати до интервю, на което се селектират трима финалисти. Те правят представяне на научно-изследователската си дейност пред мениджъри и служители на компанията, които ги оценяваха по предварително определен набор от критерии.

След презентацията, които направиха пред мениджъри и служители на компанията, и изключително оспорвано съревнование с кандидати от посочените по-горе области, стипендията за 2012 г. единодушно бе присъдена на Христо Илиев, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант към Катедра „Квантова електроника”, СУ „Св. Климент Охридски”, Физически факултет.

Темата на неговата дисертация - „Генерация на къси лазерни импулси в близката инфрачервена област с дължина на вълната между 1 и 2 микрометра”, е от голямо значение за бъдещето развитие на лазерната техника като цяло. Изследователската разработка на докторанта е част от по-голям проект координиран от доц. Иван Бъчваров (научен ръководител на докторанта), който има за цел да създаде нов източник на пренастройващо се лазерно лъчение в спектралната област около 3 микрометра. Този тип лъчение ще намери широко приложение в мозъчната хирургия, полимерните и нанотехнологиите.

Основните резултати от досегашната изследователска работа на докторанта са публикувани в списанията с най-висок импакт фактор в областта на оптиката и лазерната техника - Optics Letters и Optics Express.