Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност

   

Факултетен семинар

 

Официални издания

  Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет
Meeting in Physics

 

Научно-изследователски групи

 

 

Научни награди

 

Нормативна база

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ (от 2020 г.)

Допълнителните изисквания във Физическия факултет към кандидатите за:
- придобиване на научни степени (от 2020 г.)
- за заемане на академични длъжности (от 2020 г.)

Допълнителни възнаграждения за научни публикации

 

Литература

  Книги в електронен вариант със свободен достъп (SCOAP3 Books)