Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Публична администрация / Квалификационна характеристика

   

Образователни цели

Учебният план цели да даде на студентите широко разбиране за съвременните социални проблеми и за методите, използвани за тяхното отчитане при разработването на политика и при експертните анализи. Набляга се на усвояването на практически знания и умения за справяне с трудни, противоречиви случаи, които отразяват действителната сложност на социалната реалност.

Професионални цели

Основната цел на програмата е да обезпечи желаещите да работят в обществените служби с нов подход към управлението на обществените дела и да съдейства за създаването на модерно поколение лидери – квалифицирани и решени да поемат управлението на обществената сфера в съответствие с демократичните традиции, надхвърлящи конвенционалните ограничения на силовата политика.

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

Ефективна професионална реализация в структури на централната, местната и всяка друга администрация.

Кандидатстване

Обучение