Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Политология / Квалификационна характеристика

   

Образователни цели

Специалност политология цели да формира способност за свободно и самостоятелно осмисляне на обществото като реалност, която би следвало да бъде подреждана и управлявана от самите нас. Основава се на широко интердисциплинно знание за обществото, отворено към новите идеи и последните тенденции в съвременната политическа наука

Професионални цели

Специалността подготвя широкопрофилни кадри със сериозна интердисциплинарна подготовка, които могат да се реализират в различни сфери на обществения живот. Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

Завършилите политология могат да се реализират като специалисти, експерти и преподаватели в сферата на държавните институции, правителствени и неправителствени организации, политически партии, профсъюзи, международни организации, масмедиите.

Кандидатстване

Обучение