Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Политология / График на сесията

   

Политология

 

График за изпитите през лятната сесия на учебната 2011/12 година

I курс

Ден час зала преподавател дисциплина
16.06.2013 неделя 9.30 300 Проф. Джонев Теоретични основи на поведенческите модели
19.06.2013. сряда 11 304 Кр. Трендафилова Английски език
20.06.2013 четвъртък 10 300 Гл. ас. Б. Попиванов Модерна българска държавност
20.06.2013 четвъртък 13 305 Доц. В. Пенев Теория и критика на политическите идеологии
12.06/21.06 Сряда/пет 10 505 Гл. ас. д-р Дамянова История на философията
26.06.2013 сряда 11 305 Гл. ас. Стойчев консултация
27.06.2013 четвъртък 15 300 Доц. Смилов Обща теория на правото
28.06/29.06 петък 10 300 Доц. Ал. Томов Сравнителна политикономия
1.07.2013 понеделник 10 300 доц. Страшимирова История на българския политически живот
5.07.2013 петък 10 305 Ст.ас. Делийски Технология на политиката
8.07.2013 понеделник 10 300.305 доц. Малинов История на политическите идеи – 2 част

 

 

IIкурс

Ден час зала преподавател дисциплина
17.06.2013 понеделник 10 300 Доц. Коларова Методология на сравнителните изследвания
19.06.2013. сряда 11 304 Кр. Трендафилова Английски език
21.06.2013 петък 10 300 Проф. Г. Карасимеонов Партийни фамилии и системи
24.06.2013 понеделник 15 305 Гл.ас. Димитров Избори и избирателни системи в България
25.06.2013 вторник 11 308 Доц.Ал. Маринов Политически елити
1.07.2013 понеделник 10.30 300 доц. Минчев Теория на международните отношения – 1 част
5.07.2013 петък 14 305 доц. Малинов История на политическите идеи – 4 част
10.07.2013 сряда 10 300 Доц. Пиргова Сравнителни политически системи и институции
11.07.2013 четвъртък 10 300 Проф. Найденов Антропология на публичното пространство

 

 

III курс

Ден час зала преподавател дисциплина
15.06.2013 петък 10 300 Доц. М. Стефанова Местна власт и управление
17.06.2013 понеделник 11 304 Гл.ас. В. Кънева Политическа етика
19.06.2013. сряда 11 304 Кр. Трендафилова Английски език
20.06.2013 четвъртък 9 304 Гл.ас. Хинкова Управление на конфликти
22.06.2013 събота 10 300 Гл.ас. М. Любенов Партийната система в България
25.06.2013 вторник 11 305 Гл.ас. Д. Димитров Политическо поведение
27.06.2013 четвъртък 10 300 Доц. Д. Смилов Въведение в изучаването на ЕС
29.06.2013 Събота 12 300 Доц. Ал. Томов Международна политическа икономия
5.07.2013 петък 10.30 300 Доц. Минчев Теория на международните отношения – 2 част
11.07.2013 четвъртък 13 300 Доц. Н. Найденов Непублична политика