Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии / Конкурс за заемане на акадeмичната длъжност "професор" на половин щат по професионално направление 2.1. Филология (Български език – Приложна лингвистика), ДВ, 20/08.03.2024 г.