Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2022/2023 / Студентска и докторантска мобилност

   

Конкурс за студентска мобилност с цел практика 2022-2023 - втора селекция

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2022/10/27/praktiki-2022-2023_2/

Краен срок за кандидатстване: 29.11.2022 г., 17:00 ч.

Процедура за полагане на изпити от студенти (бакалаври и магистри)

от Факултета по педагогика,

одобрени за студентска мобилност по програма Еразъм+ - виж тук

Договори с партниращи държави