Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

проф. д-р ГАЛЯ МАДЖАРОВА

стая 530, телефон 02 8161 431

e-mail fhgm@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р АНЕЛА ИВАНОВА

стая 524, телефон 02 8161 520

e-mail fhai@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ

стая 520, телефон 02 8161 613

e-mail fhvkp@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ЕМИЛ ХРИСТОВ

стая 526

e-mail E.Hristov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дфн ЗЛАТКА ДИМИТРОВА

стая 526

e-mail fhzd@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дн КОНСТАНТИН БАЛАШЕВ

стая 532, телефон 02 8161 259

e-mail fhkb@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн РУМЕН ЦЕКОВ

стая 517, телефон 02 8161 241

e-mail fhrt@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р СТОЯН ГУЦОВ

стая 538, телефон 02 8161 281

e-mail fhsg@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р АЛЕКСАНДРИЯ ГЕНДЖОВА

стая 807, телефон 02 8161 366

email exag@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЕЛЕНА БОЯДЖИЕВА

стая 219, телефон 02 8161 327, 02 8161 399

e-mail exeb@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р КАЛИНА АНДРЕЕВСКА

e-mail K.Andreevska@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р МИЛЕНА КИРОВА

стая 219, телефон 02 8161 327

e-mail exmk@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

стая 529, телефон 02 8161 496

e-mail fhng@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р САВА ОГНЯНОВ

email S.Ognyanov@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЖАСМИНА ПЕТКОВА

стая 530, телефон 02 8161 431

e-mail fhjp@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р КРИСТИНА МИРЧЕВА

стая 529, телефон 02 8161 496, 02 8161 266

email fhkm@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р МИХАИЛ АВРАМОВ

стая 519, телефон 02 8161 419

e-mail fhma@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р НИНА ДАНЧОВА

стая 537, телефон 02 8161 281

e-mail fhndd@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р НИНА МАРКОВА

e-mail nmarkova@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 81 61 399

 

гл. ас. д-р ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

стая 533, телефон 02 8161 341

email fhpg@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р СИЛВИЯ СИМЕОНОВА

стая 533, телефон 02 8161 341

email fhsss@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ХРИСТО РАШЕЕВ

email fhhr@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ДИМИТЪР ШАНДУРКОВ

email dshandurkov@chem.uni-sofia.bg

 

ас. маг. фарм. ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ, дф

email fhey@chem.uni-sofia.bg

 

ас. маг. фарм. СТЕФКА СТОЯНОВА, дф

email fhs3@chem.uni-sofia.bg

 

EMERITI