Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Администрация / Деканат

   

 

Инспектор учебна дейност
Академичен състав
Анелия Алексиева
стая 107
тел. 02 8161 423
aaleksieva@chem.uni-sofia.bg
   
Главен инспектор администрация
на факултета
Катерина Миланова
стая 106
тел. 02 8161 303
KMilanova@chem.uni-sofia.bg