Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Прием / Интензивен кандидатстудентски курс по химия

   

27.01.2023 г. – 05.02.2023 г.

 

Продължителност на курса: 70 учебни часа

Цена: 550 лв.

Начин на провеждане: в електронна среда за периода 27.01 - 05.02.2023 г.; от 9:15 ч.

Линк към платформата, в която ще се провежда курсът, ще бъде разпратен на посочените в преводната бележка електронни адреси.

Срок за записване: 23.01.2023 г.

Курсът ще се проведе при записани най-малко 6 участници.

Кандидатстудентският курс по химия се води от преподаватели от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” и е в съответствие с програмите по химия за кандидатстудентския изпит в университета и Държавния зрелостен изпит (профилирана подготовка).

Курсът е предназначен за ученици от дванадесети клас с интереси в областта на химията. Насочен е към придобиване, затвърждаване и усъвършенстване на знанията, залегнали в учебното съдържание от общообразователната и профилирана подготовка по Химия и опазване на околната среда. Решаването на задачи и тестове по всяка от темите развива у курсистите необходимите умения за успешно представяне на предстоящи изпити.

Записване и заплащане на такса:

Таксата от 550 лв. се превежда на посочената банкова сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01

BIC: BNBGBGSD

Основание за превод: КСК – Химия

 

!!! Моля, посочете трите имена и актуален е-мейл на кандидата като допълнително основание за превода! Сканираното бордеро за платена такса се изпраща на E-mail: KMilanova@chem.uni-sofia.bg

 

Допълнителна информация:

Тел.: (02) 862-23-36; 81-61-303

E-mail: KMilanova@chem.uni-sofia.bg