Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Инженерна химия и съвременни материали (с частично обучение на английски език)

   

Ръководители:

проф. дхн НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. К2

телефон 8161 639, 962 53 10

e-mail: nd@lcpe.uni-sofia.bg

 

чл.-кор. проф. дхн ТОНИ СПАСОВ

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 321

телефон 8161 236, 962 54 38

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg

Fig1_Lotus

Студентски наставници:

Изследовател R2 Диана Чолакова

бул. Дж. Баучър 1, София 1164

тел.: 8161 624

е-mail: dc@lcpe.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Людмила Любенова

бул. Дж. Баучър 1, София 1164

стая 317, телефон 02 8161 334

email nhtll@chem.uni-sofia.bg

Fig2_pollen

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): осем

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Бакалавърската програма Инженерна Химия и Съвременни Материали е модерна специалност, в която се обучават студенти от 2008 година. Студентите получават широк набор от практически умения и задълбочена теоретична подготовка по Химия, Физика и Математика. Завършилите специалността придобиват специфични знания и умения за разработване на високотехнологични процеси, а също и за получаване, охарактеризиране и прилагане на нови съвременни материали.

Обучението има за цел да подготви високо-квалифицирани специалисти, които могат да продължат обучението си в магистърски програми, да работят в държавни и фирмени научно-изследователски институти, висши училища, производствени предприятия или да развият собствен бизнес в областта на синтеза и обработка на нови материали. Лекционни курсове разработени въз основа на сътрудничество с международни компании BASF; DOW Corning; Saint Gobain; Unilever; Nestle; Kraft.

Реализация

  • Като научни работници в чуждестранни и български университети и институти: Max Plank Institute (Германия), University of Hull (Англия), North Carolina State University (САЩ), Софийски Университет, БАН и др
  • В изследователските отдели международни компании като BASF, Unilever, Nestle, Kraft, Dow Corning, Procter & Gamble, Henkel, Actavis, Saint-Gobain (Weber), и др.
  • Развивайки собствен бизнес в областта на производството и приложенията на съвременните функционални материали.

Приемът на студенти за специалността „Инженерна Химия и Съвременни Материали” се извършва чрез успешно преминал приемен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит по Химия и опазване на околната среда, Физика или Математика. Също така може да се кандидатства и с оценка от олимпиади и национални състезания по Химия, Физика или Математика.

 

За допълнителна информация:

Е-mail: candidate_ihsm@dce.uni-sofia.bg

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/InzhenernaHimiya