Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Катедри / Практическо богословие / Преподаватели

   

Катедра "Практическо богословие"

проф. дбн Дилян Николчев

каб. 8
тел. 989 01 15 (18)

nikolchev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 13 – 14
вторник 13 – 14

 

проф. д-р свещ. Иван Иванов

каб. 5
тел. 989 01 15 (17)
ivan.ivanov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 15.00 – 16.00
сряда 14.00 - 15.00

 

доц. д-р Андриан Александров

каб. 6
тел. 989 01 15 (16)
andrian.aleksandrov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
сряда 13 – 14
четвъртък 13 – 14

 

доц. д-р Иво Янев

каб. 6
тел. 989 01 15 (16)
yanev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 12 – 13
сряда 12 – 13

 

доц. д-р Любомир Игнатов

каб. 8
тел. 989 01 15 (18)
ignatovpost@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
сряда 14 - 16
четвъртък 14 - 16

 

гл. ас. д-р Татяна Иванова

каб. 6
тел. 989 01 15 (16)

tatyanaivanova@theo.uni-sofia.bg

приемно време:

 

гл. ас. д-р Стоян Малинов

каб. 8
тел. 989 01 15 (18)

stoyanmalinov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 10 – 12
сряда 10 – 12

 

гл. ас. д-р Полина Спирова

каб. 3
тел. 989 01 15 (24)
pspirova@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
сряда 13 – 15
четвъртък 13 – 15

 

ас. ставр. ик. Михаил Михайлов

каб. 8
тел. 989 01 15 (18)

m.mihailov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:

понеделник 11-13
сряда 13-15