Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

   

Н О В И Н И

1
Водещ партньор:  
 
Партньорски организации:  
 
СРОК НА ПРОГРАМАТА: декември 2021 година

ОБЩА ЦЕЛ

Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България.

Участие на научни екипи от Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
по теми към научни задачи по Компоненти 2 и 3: