Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Професор

   

Анжелина Янева - източни бойни изкуства

Костадин Костов - кинезитерапия

Георги Игнатов - футбол

Ирен Пелтекова - баскетбол