Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Доцент

   

Антон Хиджов - туризъм

Боряна Туманова - плуване
Георги Игнатов - футбол
Евгени Йорданов - тенис
Ирен Пелтекова - баскетбол
Костадин Костов - кинезитерапия
Марина Недкова (спечелен конкурс, но кандидатът не е избран от ФС на ФНПП) - нетрадиционни спортове
Филип Шабански (спечелен конкурс, но кандидатът не е избран от ФС на ФНПП) - фехтовка