Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни издания

   

Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт

Редакционен съвет:

Главен редактор:
гл. ас. Петя Христова, д-р

 

Отговорни редактори: проф. Боряна Туманова, д-р, проф. Ирен Пелтекова д-р

 

Коректор: гл. ас. Петя Христова, д-р

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

гл. ас. Петя Христова, д-р – председател

 

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Георги Игнатов, д-р

доц. Антон Хиджов, д-р

доц. Евгени Йорданов, д-р

доц. Стефан Милетиев, д-р

гл. ас. Марина Недкова, д-р

гл. ас. Мина Антонова, д-р

гл. ас. Гергана Деспотова, д-р

гл. ас. Биляна Рангелова, д-р

гл. ас. Петя Христова, д-р – секретар

 

Ежегодно се изготвят сведения и статистика относно състоянието на студентите по отношение на спорта и здравословното им състояние. Методическата и треньорската работа на преподавателите са обект на ежегодни научни изследвания и проекти за развитие. Голяма част от спортните специалисти са настоящи доктори, които се стремят към бъдещи научни знания.

2019

2015

2013

2009

2004

2002

Сборник от Международна научна конференция