Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес" / 2011

   

Трета международна научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"

на 11 и 12 ноември 2011 г., София

В следните направления:

  1. Физическо възпитание, спорт и рекреация в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Кръгла маса:
Физическото възпитание и спортът в условията на университетското образование

Организационен комитет:
Председател: Проф. д-р Димитър Гюров
Членове: Проф. дпн Емилия Рангелова, доц. д-р Емил Прокопов, доц. д-р Анжелина Янева, гл.ас. Антон Хиджов
Секретар: гл.ас. Боряна Туманова
Технически сътрудници: гл. ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова, ст. ас. Евгени Йорданов, ст.ас. Георги Игнатов, ст.ас. Иванка Костова, Фани Благоева, Ивайло Прокопов
Редакционна колегия: доц. д-р Анжелина Янева, Фани Благоева