Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" - 2012 г.

   

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
и
ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ

Ви канят да участвате в

Международна научна конференция по спорт
"Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"
на 9 и 10 ноември 2012 г., София

В следните направления:

  1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Кръгла маса:
Здравословен начин на живот чрез двигателна активност и здравословно хранене

Организационен комитет:
Председател: проф. дфн Анастас Герджиков
Членове: Проф. дпн Емилия Рангелова, доц. д-р Емил Прокопов, доц. д-р Анжелина Янева, гл.ас. д-р Антон Хиджов
Технически сътрудници: гл.ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова, гл.ас. Евгени Йорданов, гл.ас. Иванка Костова, ас. Георги Игнатов, Фани Благоева, Ивайло Прокопов
Ръководители на направления: проф. дпн Емилия Рангелова, гл. ас. д-р Антон Хиджов, гл. ас. Боряна Туманова, гл. ас. Елисавета Михайлова, гл. ас. Ирен Пелтекова, гл. ас. Евгени Йорданов
Редакционна колегия: доц. д-р Анжелина Янева,гл.ас. д-р Антон Хиджов, гл.ас. Боряна Туманова, гл.ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова,

Коректор: Фани Благоева, Станислава Стоименова