Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / 2016

   

Международна научна конференция

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

на 11 ноември 2016 г. , София

Направления:

  1. ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТЪТ И РЕКРЕАЦИЯТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
  2. РЕКРЕАЦИЯТА, АНИМАЦИЯТА И СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ
  3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
  4. ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ОБЛАСТИ

Кръгла маса „Науката за подобряване и развитие на университетското спортно и физическо образование”

Публикации в пресата

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

проф. д-р Анжелина Янева (Председател), доц. д-р Боряна Tumanova (Секретар), Доц. д-р Антон Хиджов, Доц. д-р Георги Игнатов, Доц. д-р Евгени Йорданов, Доц. д-р Ирен Пелтекова, Доц. д-р Костадин Костов, Ас. д-р Иванка Кърпарова

Сборник