Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Докторанти

   

Зачислени

Име на докторанта зап. зачисляване дата научен ръководител тема
1 Мартин Йорданов Йорданов РД 20-55/14.01.2022 14.01.2022 проф. Георги Владимиров Игнатов. д-р Ефектът от извънкласна дейност върху физическата годност на 15-16 годишни ученици
     

Защитили

Име на докторанта зап.зач./дата дата на защита тема научен ръковод. Научно жури
1 Петър Петков Колев 13.12.2016 Спортно-педагогически аспекти при развитието на координационните способности на 13-15-годишни волейболисти доц. д-р Георги Божилов проф. д-р Димитър Петров Михайлов; доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова;доц. дпн Анна Тихомирова Божкова;доц. д-р Георги Владимиров Игнатов.доц. д-р Георги Йорданов Божилов
2 Велизар Васков Лозанов РД 20-891/03.06.2016 14.3.2017 Модел за развитие на силовата издръжливост при подрастващи състезатели на 800 метра доц. Иван Бозов проф. д-р Анжелина Янева, доц. д-р Боряна Туманова, проф. Петър Бонов, ДН, доц. д-р Валентин Фильов и доц. д-р Иван Бозов

 

3

Мина Илиева Антонова   07.06.2017 Изследване влиянието на специално – подготвителни упражнения и игри при обучение по волейбол на студенти доц. Боряна Туманова доц. Ирен Пелтекова, доктор; проф. Димитър Михайлов, доктор; проф. Ангел Божичков, доктор; доц. Георги Божилов, доктор; доц. Боряна Туманова, доктор
4 Петя Стоянова Христова   07.06.2017 Модел за повишаване ефективността на обучението по аеробика във висшето училище доц. Боряна Туманова проф. Анжелина Янева, доктор; доц. Бистра Димитрова, доктор; проф; Йонко Йонов, доктор; доц. Ирина Нешева, доктор; доц. Боряна Туманова, доктор
5 Чавдар Петков Нинов   14.06.2017 Методика за превенция на травматизма за спортуващи студенти от Софийския университет проф. Анжелина Янева проф. Йордан Иванов, доктор; доц. Евгени Йорданов, доктор; проф. Анжелина Янева, доктор; доц. Кънчо Долапчиев, доктор; доц. Спас Ставрев, доктор
6 Радослав Бисеров Костадинов   06.07.2017 Игрите в обучението по тенис на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски" доц. Евгени Йорданов, доктор проф. Анжелина Янева, д-р; проф. Магдалена Глушкова, дпн; доц. Кънчо Долапчиев, д-р; доц. Спас Ставрев, д-р; доц. Евгени Йорданов, д-р
7 Елица Йорданова Стоянова РД 20 609/07.04.2017 3.11.2017 Джудо - условие за развитие на емоционалната интелигентност на студентите проф. Стойко Иванов доц. д-р Боряна Туманова, доц. д-р Емил Прокопов, проф. Стойко Иванов, дпн, проф. Емилия Рангелова, дпн, доц. д-р Бистра Димитрова
8 Желязко Димитров Георгиев РД 20 529/16.03.2017 14.12.2017 Модел за повишаване на физическата дееспособност доц. Георги Игнатов проф. д-р Анжелина Янева, проф. д-р Йордан Иванов, доц. д-р Йорданка Златарова, доц. д-р Спас Ставрев, доц. д-р Георги Игнатов
9 Николай Петров Стайков РД 20 893/03.06.2016 28.3.2018 Комплексна методика по футзал за подготовка на жени във висшите училища доц. Георги Игнатов доц. д-р Ирен Пелтекова, доц. д-р Венцислав Гаврилов, проф. д-р Лъчезар Димитров, доц. д-р Емил Атанасов, доц. д-р Георги Игнатов
10 Василеса Йораднова Калайкова РД 20 1221/07.09.2017 13.6.2018 Мениджмънт на методика за силова подготовка на ученици от спортни училища проф. Анжелина Янева проф. д-р Петър Банков, доц. д-р Боряна Туманова, проф. Симеон Йорданов, дпн, доц. д-р Юлиян Карабиберов, проф. д-р Анжелина Янева
11 Асен Величков Георгиев РД 20-892/03.06.2016 14.6.2018 Модел за обучение по футбол на жени във висшите училища доц. Георги Игнатов Проф. Анжелина Георгиева Янева СУ; Доц. д-р Георги Игнатов СУ; Проф. д-р Цвятко Цветков НСА; Проф. д-р Лъчезар Димитров НСА; Доц. д-р Емил Атанасов НСА
12 Стефан Георгиев Милетиев РД 20-1545 17.12.2018 Методическа система за фитнес обучение на студенти от СУ „Св. Кл. Охридски” проф. Анжелина Янева доц. д-р Евгени Йорданов СУ; доц. Бистра Димитрова, дпн; проф. Емилия Рангелова, дпн; проф. Крум Рачев, дпн; проф. Анжелина Янева, д-р
13 Биляна Красимирова Туманова - Рангелова РД 20-557 20.12.2018 Ефектът от адаптирана програма по плуване при бебета проф. Анжелина Янева доц. Антон Хиджов, д-р; проф. Свилен Нейков, д-р; проф. Анжелина Янева, д-р; доц. Стоян Андонов, д-р; доц. Николай Панайотов, д-р;
14. Петко Маврудиев РД 20 761/02.05.2018 12.02.2019 Физическо развитие и дееспособност на студентите проф. Росица Църова проф. Даниела Дашева, ДН, доц. Боряна Туманова, д-р, проф. Росица Църова, доц. Георги Игнатов, д-р, доц. Спас Ставрев, д-р
15. Даниел Владимиров РД 20-767 21.05.2019 Изследване ефективността на усъвършенствана програма за обучение и тренировка по спортно ориентиране при студенти от ТУ І София, филиал Пловдив доц. д-р Антон Хиджов проф. Даниела Дашева, дпн, доц. Георги Игнатов, д-р, проф. Росица Църова, доц. д-р Тодор Педев, доц. д-р Антон Хиджов
16. Валерия Иванова Луканова РД 20-709 09.05.2017 Джудо за деца 7-10 годишна възраст проф. Анжелина Янева, д-р Джудо за деца от 7 до 10 годишна възраст
17 Юсуф Исмаил Горелски РД 20-765 29.03.2019 Ефективност на модел по футбол за развиване на физически качества на ученици до 11-годишна възраст доц. И. Пелтекова, д-р
18 Еди Иванов Иванов РД 20-190 24.01.2020 Педагогически модел за ускорено начално обучение по таекуон-до на ученици І – ІV клас доц. И. Пелтекова, д-р проф. Анжелина Георгиева Янева, доц. Тодор Желязков Маринов,проф. Боряна Георгиева Туманова, доц. Даниела Иванова Томова, доц. Сашо Панчев Йорданов