Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Възстановяване на студентски права

   

Необходимо е да подадете молба до Ректора чрез Декана на факултета, към която да приложите документи, удостоверяващи наличието на основание за възстановяване ( чл. 167 от Правилника на Университета ).