Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / График на изпитната сесия

   

Изготвя се от секретарите на специалността и се обявява на информационните табла пред факултетните канцеларии.

 

 

График на поправителна изпитна сесия по факултети за уч. 2022/2023 г.