Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '08 / ГРАФИК за провеждане на изпитите

   

Приложение 1

 

Дата

Състезателни изпити

Начало на изпита

07 юли понеделник

Комплексен изпит по старогръцки и латински език Комплексен изпит по сръбски и хърватски език Чешки език

8.00 ч. 8.00 ч. 14.00 ч.

08 юли вторник

Теология - писмен Физика - I Полски език

8.00 ч. 8.00 ч. 14.00 ч.

09 юли сряда

Испански език Италиански език Философия и социални науки

8.00 ч. 14.00 ч. 14,00 ч.

10 юли четвъртък

Математика - I

8.00 ч.

11 юли петък

Биология

8.00 ч.

14 юли понеделник

Български език и литература

8.00 ч.

15 юли вторник

Английски език

8.00 ч.

16 юли сряда

История на България

8.00 ч.

17 юли четвъртък

Журналистика - писмен Руски език

8.00 ч. 14.00 ч.

18 юли петък

Химия - І Теология - устен Физика - ІІ

8.00 ч. 8.00 ч. 14.00 ч.

21 юли понеделник

Немски език

8.00 ч.

22 юли вторник

Френски език

8.00 ч.

23 юли сряда

География на България

8.00 ч.

24 юли четвъртък

Математика - II

8.00 ч.

25 юли петък

Химия - ІІ

8.00 ч.

28 юли понеделник

Солфеж - писмен Рисуване по натура - натюрморт

8.00 ч. 8.00 ч.

29 юли вторник

Солфеж - устен Рисуване по натура - цветна задача

8.00 ч. 8.00 ч.

30 юли сряда

Музикален инструмент или пеене Събеседване (за спец. Изобразително изк-во)

8.00 ч. 8.00 ч.

31 юли четвъртък

Музикален инструмент или пеене Събеседване (за спец. Изобразително изк-во) Журналистика - устен

8.00 ч. 8.00 ч. 8.00 ч.

 

З а б е л е ж к а: 1. Един ден преди изпита всеки кандидат-студент е длъжен да провери в коя сграда и зала е разпределен да се яви. 2. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви 1 час преди началото на изпита и да носи картончето с входящия си номер и лична карта или военна книжка. 3. Всеки кандидат-студент има възможост да се яви по избор на единия или на двата конкурсни изпита по математика, физика и химия. За балообразуването се взeма оценката, която формира по-висок бал.