Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Балообразуване / Исторически факултет / Минало и съвремие на Югоизточна Европа

   

Минало и съвремие на Югоизточна Европа

Исторически Факултет

Форма на обучение: Редовно

 

Оценка от изпита по

     

Оценка от дипломата за средно образование по

 

Оценка от дипломата за средно образование по

   

История на България или Английски, френски, немски, италиански или испански език

*

3

+

История

+

Чужд език

=

бал