Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Балообразуване / Геолого-географски факултет / Геология

   

Геология

Геолого-географски Факултет

Форма на обучение: Редовно

 

Оценка отизпита по

     

Оценка от дипломатаза средно образование по

 

Оценка от дипломатаза средно образование по

   

География на България или Химия I или II или Биология или Математика I или II

*

3

+

География

+

Химия

=

бал