Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2020 / Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за уч. 2020/2021 г.

   

 

ЗАПИСВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

за учебната 2020/2021 година

 

Извършва се в периода от 08.07.2020 г. до 24.07.2020 г. (вкл.) със заповед на Ректора на основание класирането от съответния етап:

 

Първо класиране

 

Записване или потвърждаване

07.07.2020 г.

 

от 08.07.2020 г. до 10.07.2020 г. (вкл.)

Второ класиране

 

Записване или потвърждаване

14.07.2020 г.

 

от 15.07.2020 г. до 17.07.2020 г. (вкл.)

Трето класиране

 

Записване

21.07.2020 г

 

от 22.07.2020 г. до 24.07.2020 г. (вкл.)

 

С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), записването на новоприетите студенти ще се извършва по график, който можете да видите ТУК

 

Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително.

 

Закупува се единствено Студентска книжка от книжарниците на университета!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование.

При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.

2. Лична карта или нотариално заверено пълномощно

3. Студентска книжка

4. Формуляр за записване на новоприети студенти.

5. Формуляр за издаване на електронна студентска карта на СУ

Формулярът се попълва онлайн на get.isic.bg/su, разпечатва сe и се депозира при инспектор Студенти.

Повече информация за видовете карти и цените им можете да видите ТУК .

6. Платежни документи за:

  • платена по банков път семестриална такса.
    Размерът на семестриалните такси можете да видите ТУК .
  • платена по банков път такса за избрания вид електронна карта на СУ.

7. Две снимки (за документ).

8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.

9. Студентите приети специалност Право, Медицина и Фармация при записването трябва да представят разпечатка с резултат от Първия етап на класирането.

До сградите на университета ще се допускат само новоприетите студенти, упълномощени лица и придружители на новоприети студенти с трайни увреждания.

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРОННА КАРТА НА СУ СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:

 

С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

специалност

факултет

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩО КЛАСИРАНЕ

 

Студентите, които не са приети на първо и второ класиране по първо желание, могат да продължат участието си с следващ етап на класиране като попълнят Декларация за участие в следващ етап от класирането и депозират Диплома за средно образование – оригинал при инспектор Студенти на факултета, в който са приети.

Дипломата-оригинал за средно образование се връща веднага след като студентът се запише или се откаже да участва в класирането.

Кандидатите, подали декларация за участие в следващо класиране след първо класиране, които не са приети в по-горно желание, участват автоматично в трето класиране, запазвайки мястото си в специалността, в която са приети.

Кандидатите, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват в следващо класиране.