Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2017 / Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за уч. 2017/2018 г.

   

ЗАПИСВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

за учебната 2017/2018 година

 

Извършва се в периода от 12.07.2017 г. до 28.07.2017 г. (вкл.) със заповед на Ректора на основание класирането от съответния етап:

 

 

Първо класиране

 

Записване или потвърждаване

 

11.07.2017 г.

 

от 12.07.2017 г. до 14.07.2017 г. (вкл.)

 

Второ класиране

 

Записване или потвърждаване

 

18.07.2017 г.

 

от 19.07.2017 г. до 21.07.2017 г. (вкл.)

 

Трето класиране

 

Записване

 

25.07.2017 г.

 

от 26.07.2017 г. до 28.07.2017 г. (вкл.)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.

2. Лична карта.

3. Квитанция за платена такса за обучение; Таксата се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

4. Четири снимки (за документ).

5. Комплект документи за новоприети студенти: (закупуват се само от книжарниците на университета)

 

Приетите, но заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс студенти не запазват студентските си права.

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

 

I. В брой в касите на Университета

 

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа

 

 • гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15 - Ректорат
  ПАРИЧЕН САЛОН
  ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

 

Най-близките разкрити каси за студентите от:

 

 • Факултет по математика и информатика - КАСАТА НА ФАКУЛТЕТА, бул. Джеймс Баучър 5
 • Факултет по химия и фармация - КАСАТА НА ФАКУЛТЕТА, бул. Джеймс Баучър 1
 • Физически факултет - КАСАТА НА ФАКУЛТЕТА, бул. Джеймс Баучър 5а
 • Стопански факултет и Философски факултет - специалност „Културология, „Библиотечно-информационни системи“ „Европеистика“, „Политология“, „Социология“, Публична администрация“ - бул. Цариградско шосе 125, бл. 3
 • Факултет по начална и предучилищна педагогика - КАСАТА НА ФАКУЛТЕТА, бул. Шипченски проход 69 А
 • Биологически факултет - КАСАТА НА ФАКУЛТЕТА, бул. Драган Цанков 8
 • Медицински факултет – КАСАТА НА ФАКУЛТЕТА, ул. Козяк 1

 

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.

 

II. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

 

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

специалност

факултет

 

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му, банката не приема суми в брой.

 

Платилите по банков път, преди записване трябва да минат през каса на Университета, за да получат печат в студентската си книжка (предварително попълнена)!

 

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩО КЛАСИРАНЕ за учебната 2017/2018 г.

ПО ФАКУЛТЕТИ E КАКТО СЛЕДВА:

Работно време: 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.30 часа

 

1. Факултет по славянски филологии Ректорат Северно крило

Кабинет 215

тел. 9308 520

2. Факултет по класически и нови филологии

Ректорат Северно крило

 

 

Център за източни езици и култури

Бул. ”Тодор Александров”№ 79, ет.1

Кабинет 211; тел. 9308 525

Английска филология; Испанска филология

Италианска филология; Класическа филология; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; Новогръцка филология; Португалска филология;

Румънска филология; Скандинавистика;

Унгарска филология; Френска филология;

Индонезийски кабинет, етаж 1,

тел. 8293783
Арабистика; Арменистика и кавказология; Иранистика; Индология; Китаистика; Кореистика; Тюркология; Японистика; Южна, източна и югоизточна Азия

3. Исторически факултет Ректорат Южно крило

Кабинет 24

тел. 9308 523

4. Юридически факултет Ректорат Северно крило

Кабинет 238

тел. 9308 521

5. Философски факултет

Ректорат Южно крило

 

Бул. “Цариградско шосе“ 125, бл.4

Кабинет 46 - за специалност психология

и философия, тел. 9308 524

Кабинет 237, 238 и 239 - за специалност социология, политология, публична администрация, европеистика, културология и библиотечно-информационни науки

тел. 8005178, 8005170, 8005195

6. Факултет по педагогика Ректорат Северно крило

Кабинет 212

тел. 9308 526

7. Геолого-географски факултет Ректорат Северно крило

Кабинет 268

тел. 9308 384

8. Факултет по журналистика и масова комуникация

ул. ”Московска” № 49

(до паметника на Васил Левски)

Кабинет 9

тел. 9308 487

9. Факултет по математика и информатика Бул. ”Джеймс Баучър” № 5

Кабинет 221

тел.8161 542

10. Физически факултет Бул. ”Джеймс Баучър” № 5а

Кабинет 411

тел. 8161 872

11. Факултет по химия и фармация Бул. ”Джеймс Баучър” № 1

Кабинет 103 и 104

тел. 8161 358

12. Биологически факултет Бул. ”Драган Цанков” № 8

Кабинет 268, 269, 266

тел. 8167 300, 8167 206

13. Стопански факултет Бул. ”Цариградско шосе” № 125, бл.3

Кабинет 100

тел. 873 99 41

14. Богословски факултет Пл.”Св.Неделя” № 19

Канцелария „Студенти“, ет. 3

тел. 9890115, в. 15

15.Факултет по начална и предучилищна педагогика Ул. ”Шипченски проход” № 69А

Кабинет 314

тел. 9706 244, 9706 243

16. Медицински факултет Ул. “Козяк“ № 1

Канцелария „Студенти“

(Административна сграда);
тел. 9607417

 

СЕКТОР „СТУДЕНТИ“