Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2015 / Приложения / Приложение 1

   

ГРАФИК - КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2015/2016 г.

 

Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия

от 23.02. до 13.03.2015 г.

Дата Състезателен предмет Начало на изпита

22 март

(неделя)

Математика II

Журналистика – писмен

9,00 ч.

14,00 ч.

29 март

(неделя)

Математика I

Физика

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

05 април

(неделя)

История на България

Биология

9,00 ч.

14,00 ч.

19 април

(неделя)

Български език и литература

География

9,00 ч.

14,00 ч.

26 април

(неделя)

Химия

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Теология (устен)

Музикален инструмент или пеене

9,00 ч.

9,00 ч.

11,00 ч.

14,00 ч.

Прием на документи за втора кандидатстудентска изпитна сесия – до 22.05.2015 г.

31 май

(неделя)

Немски език

Испански език

9,00 ч.

14,00 ч.

7 юни

(неделя)

Български език и литература

Биология

9,00 ч.

14,00 ч.

13 юни

(събота)

Журналистика (писмен)

Химия

9,00 ч.

14,00 ч.

14 юни

(неделя)

Английски език

Италиански език

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

20 юни

(събота)

История на България

Математика I

9,00 ч.

14,00 ч.

21 юни

(неделя)

Математика ІI

Теология (устен)

Руски език

9,00 ч.

9,00 ч.

14,00 ч.

27 юни

(събота)

Журналистика (устен)

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Музикален инструмент или пеене

Физика

9,00 ч.

9,00 ч.

13,00 ч.

14,00 ч.

28 юни

(неделя)

Френски език

География

9,00 ч.

14,00 ч.