Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2013 / Приложения / Приложение 1

   

ГРАФИК - КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2013/2014 ГОДИНА

Дата Състезателен предмет Начало на изпита

17 март

(неделя)

Журналистика – писмен 9,00 ч.

24 март

(неделя)

Математика I

Физика

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

31 март

(неделя)

Математика II

География

9,00 ч.

14,00 ч.

07 април

(неделя)

Български език и литература

Химия

9,00 ч.

14,00 ч.

14 април

(неделя)

Немски език

Биология

9,00 ч.

14,00 ч.

21 април

(неделя)

История на България

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Музикален инструмент или пеене

9,00 ч.

9,00 ч.

14,00 ч.

1 юни

(събота)

История на България

Италиански език

Физика

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

2 юни

(неделя)

Химия

Теология (устен)

Испански език

9,00 ч.

9,00 ч.

14,00 ч.

8 юни

(събота)

Журналистика – писмен

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

9 юни

(неделя)

Български език и литература

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Биология

9,00 ч.

9,00 ч.

14,00 ч.

16 юни

(неделя)

Английски език

Музикален инструмент или пеене

Руски език

9,00 ч.

13,00 ч.

14,00 ч.

22 юни

(събота)

Журналистика (устен) 9,00 ч.

23 юни

(неделя)

Математика ІI

Математика I

9,00 ч.

14,00 ч.

30 юни

(неделя)

Френски език

География

9,00 ч.

14,00 ч.