Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2013 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2013/2014 година / Записване на новоприетите студенти

   

Чл. 39. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права.

(3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание.

Чл. 40. При записването си новоприетите студенти представят:

1. Диплома за завършено средно образование, която се съхранява в отдел “Студенти” на съответния факултет до края на следването;

2. Лична карта;

3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.

4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец);

5. Квитанция за платена такса за обучение. Таксата се утвърждава ежегодно с постановление на Министерския съвет;

5.1. При напускане преди началото на учебната година се депозира молба с приложена оригиналната квитанция за възстановяване на 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса;

5.2. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

Чл. 41. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.

Записване и потвърждаване по факултети