Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2012 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Немски език

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Философия;
Психология;
Социология;
Политология;
Културология;
Библиотечно-информационни науки;
История;
Етнология;
История и география;
Архивистика и документалистика;
Минало и съвремие на Югоизточна Европа;
История и философия;
Педагогика;
Социални дейности;
Неформално образование;
Славянска филология;
Немска филология;
Португалска филология;
Скандинавистика;
Класическа филология;
Унгарска филология;
Новогръцка филология;
Румънска филология;
Тюркология;
Арабистика;
Иранистика;
Китаистика;
Японистика;
Кореистика;
Арменистика и кавказология;
Теология;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Предучилищна педагогика и чужд език;
Начална училищна педагогика и чужд език;
Социална педагогика;
Специална педагогика;
Логопедия;
Педагогика на масовата и художествената комуникация