Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2012 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Математика І и/или Математика ІІ

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Философия;
Социология;
Публична администрация;
Библиотечно-информационни науки;
Математика;
Информатика;
Приложна математика;
Математика и информатика;
Компютърни науки;
Софтуерно инженерство;
Информационни системи;
Статистика;
Физика;
Инженерна физика;
Ядрена техника и ядрена енергетика;
Физика и математика;
Астрофизика, метеорология и геофизика;
Физика и информатика;
Медицинска фицика;
Комуникации и физична електроника;
Квантова и космическа теоретична физика;
Фотоника и лазерна физика;
Оптометрия;
Химия;
Химия и информатика;
Компютърна химия;
Инженерна химия и съвременни материали;
Геология