Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2012 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / История на България

   

С този кандидатстудентски изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Философия;
Социология;
Политология;
Публична администрация;
Културология;
Библиотечно-информационни науки;
История;
Археология;
Етнология;
История и География;
Архивистика и документалистика;
Минало и съвремие на Югоизточна Европа;
История и философия;
Педагогика;
Социални дейности;
Неформално образование;
Теология;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Социална педагогика;
Специална педагогика;
Логопедия;
Физическо възпитание и спорт