Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2012 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / География на България

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

История и география;
Педагогика;
Социални дейности;
Неформално образование;
География и биология;
География;
Геология;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Социална педагогика;
Специална педагогика;
Логопедия;
Физическо възпитание и спорт