Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2012 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Български език и литература

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Философия;
Психология;
Културология;
Библиотечно-информационни науки;
Архивистика и документалистика;
Педагогика;
Социални дейности;
Неформално образование;
Българска филология;
Славянска филология;
Румънска филология;
Арменистика и кавказология;
Теология;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Социална педаготика;
Специална педагогика;
Логопедия;
Физическо възпитание и спорт