Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Стопански факултет / Икономика и финанси

   

 

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити*

 

Оценки от дипломата за средно образование

І. С коефициент 3:
1. изпит по математика
2. ДЗИ по математика
3. ДЗИ по информатика
4. ДЗИ по информационни технологии
5. ДЗИ по география и икономика
6. ДЗИ по предприемачество
ИЛИ
ІІ. С коефициент 2:
7. ДЗИ по български език и литература
8. ДЗИ по английски език
9. ДЗИ по френски език
10. ДЗИ по немски език
11. ДЗИ по история и цивилизации
12. ДЗИ по физика и астрономия
13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
+ Общ успех от дипломата за средно образование

* Забележка:
1. За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:
- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език;
Или
- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:
за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
- TOEFL IBT с точки над 80;
- TOEFL CBT с точки над 200.
за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2, Rrufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Goethe-Zertifikat B2, C1 и C2;
за френски език: DELF / DALF.
-сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.