Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2020 / Приложения / Приложение 1

   

ГРАФИК - КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2020/2021 г.

 

Дата Състезателен предмет Начало на изпита
Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия – от 17.02. до 13.03.2020г.

22 март

(неделя)

Журналистика - писмен

Биология

9,00 ч.

14,00 ч.

29 март

(неделя)

История на България

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Физика

9,00 ч.

11,00 ч.

14,30 ч.

05 април

(неделя)

Химия

Теология - устен

Събеседване за специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура

Математика I

9,00 ч.

11,00 ч.

11,00 ч.

14,30 ч.

12 април

(неделя)

Български език и литература

География

9,00 ч.

14,30 ч.

26 април

(неделя)

Математика ІI

Събеседване за специалност Графичен дизайн

Музикален инструмент или пеене

9,00 ч.

9,00 ч.

14,00 ч.

Прием на документи за втора кандидатстудентска изпитна сесия – до 29.05.2020 г.

07 юни

(неделя)

Журналистика - писмен

Немски език

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

13 юни

(събота)

Български език и литература

Биология

Италиански език

9,00 ч.

14,30 ч.

14,30 ч.

14 юни

(неделя)

Английски език

Математика I

Събеседване за специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

20 юни

(събота)

История на България

Химия

9,00 ч.

14,30 ч.

21 юни

(неделя)

Математика ІI

Събеседване за специалност Графичен дизайн

Испански език

Руски език

9,00 ч.

9,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

27 юни

(събота)

Журналистика - устен

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Теология - устен

Физика

Музикален инструмент или пеене

9,00 ч.

10,00 ч.

11,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

28 юни

(неделя)

Френски език

География

9,00 ч.

14,00 ч.