Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2020

   

 

Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия:

https://online.uni-sofia.bg/

 

На вниманието на всички кандидат-студенти!

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и № РД-19-139 от 13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

Приемането на заявления за явявяне на изпити в първата кандидатстудентска изпитна сесия продължава до 30.04.2020 г. Заявленията за изпитите се подават в електронизираната система за онлайн регистрация.

Първата кандидатстуденска сесия се отлага и изпитите по обявения график за първата сесия няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

 

Заповед № РД 19-90/18.02.2020 г. - такса явяване на конкурсен изпит

 

Балообразуване

Кандидатстудентски изпити

Програми за изпити

График на изпитите

Местоположение на сгради и зали

 

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544