Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет започна юбилейното 120-то издание на European Study Group with Industry

   
В Софийския университет започна юбилейното 120-то издание на European Study Group with Industry

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ e домакин на 120-тото издание на European Study Group with Industry (ESGI’120). Събитието ще се проведе от 25 до 29 юли 2016 г. Форумът е организиран от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в сътрудничество с Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН, Института по математика и информатика (ИМИ) на БАН и Европейския консорциум за математика в индустрията (ЕКМИ).

Форумите Study Groups with Industry са международно признат начин за трансфер на знания и технологии между математическата академична общност и индустрията. Тези едноседмични семинари дават възможност на специалистите от индустрията и бизнеса да работят заедно с учени от академичната общност, специалисти по математика и информатика, върху проблеми, които представляват конкретен практически интерес. Крайната цел е да бъде намерено ефективно решение на проблемите.

В рамките на тазгодишния форум ще вземат участие около 50 изявени учени, студенти и докторанти от Софийския университет, Пловдивския университет, Университета за национално и световно стопанство, Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, Института по математика и информатика на БАН, от Украйна, Италия, Великобритания и Холандия. Всички те ще работят с представителите на бизнеса по поставените от тях проблеми, за да търсят начини за решаването им или за подобряване на вече работещи решения. На проведените досега в България такива форуми свои задачи са поставяли над 20 фирми, сред които Unilever, Sirma Group, Chaos Group и др. На тазгодишния форум ще участват фирмите MM Solutions, Stobet, Adastra Bulgaria, BG Drilling Solutions, TechnoLogica, Gruner и Melissa Climate.

1

Доц. Надя Златева

Събитието бе открито от доц. Надя Златева, заместник-декан на Факултета по математика и информатика, която приветства участниците и отбеляза, че през последните четири години факултетът активно сътрудничи в организацията на събитието с представители на бизнеса в България. Доц. Златева изтъкна, че събитието се провежда за пръв път преди четири години благодарение на усилията на проф. Стефка Димова, която създава и първите контакти с Европейския консорциум за математика в индустрията (ЕКМИ).

Доц. Златева подчерта, че инициативата позволява да се намерят допирни точки между академичните среди и бизнеса, в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, а също и да се намерят решения на вече съществуващи проблеми в практиката. Доц. Златева пожела на всички интензивна, много плодотворна работа и успех на събитието.

2

Проф. Красимир Георгиев

Приветствия към участниците поднесоха още проф. Красимир Георгиев, заместник-директор на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, и проф. Петър Бойваленков, заместник-директор на Института по математика и информатика към БАН, които пожелаха успех на форума и призоваха участниците да намерят най-доброто решение на поставените проблеми.

3

Проф. Петър Бойваленков

Георги Евтимов от фирма Stobet, разказа, че е решил е да участва за втора година в събитието, защото то позволява да се създаде устойчива връзка между науката и практиката. По думите му, създаването и укрепването на тази връзка е необходима, защото без нея няма как да се развива бизнесът. Георги Евтимов отбеляза, че друга мотивация за участието му в събитието е, че по време на работните сесии се разглеждат реално съществуващи проблеми, а решенията, които работните групи намират, са напълно приложими в практиката. Той допълни, че вече е успял да приложи на практика решение, резултат от предходното издание на събитието и изрази надеждата си подобни събития да се организират по-често.

Ангел Иванов от фирма MM Solutions отбеляза, че още по време на предишното си участие в събитието силно впечатление му е направило, че във форума активно участват студенти, които наистина имат желание и способност да се справят с доста сложни проблеми. Той подчерта, че друга положителна черта на инициативата е, че участващите студенти нямат опита на представителите на бизнес средите, което ги прави непредубедени и по-отворени към нови идеи.

„Това събитие може да бъде източник на доста ценни идеи, които не се обсъждат толкова в официалното пространство“, отбеляза Ангел Иванов и добави, че събитието е идеално за поставяне на различни нови идеи и намиране на нови пътища за развитие и работа. Той посочи, че сътрудничеството между бизнеса и академичните среди продължава и след приключване на събитието, което е изключително полезно и за двете страни.

4

Европейските Study Groups with Industry започват с първата Study Group в Оксфорд през 1968 г. Всяка година в Европа се провеждат над 10 такива събития в различни европейски страни. Сайтът www.maths-in-industry.org предлага информация за предстоящите форуми и публикува резултатите от изследваните проблеми на вече проведените форуми. Успехът на този формат се потвърждава и от копирането му по целия свят и от разпростирането му върху други области, в които математиката може да бъде успешно използвана.

През първия ден на форума специалистите от бизнеса представят своите проблеми и цели. Специалистите са обособяват в групи, всяка от които започва да работи по различен проблем.

Следващите три дни са посветени на брейнсторминг, моделиране и решаване на проблемите в тясно сътрудничество между специалистите от бизнеса и академичните среди в групите. Участниците могат да прилагат своята експертиза за решаване на един или няколко от проблемите.

В края на последния ден се презентира напредъкът по проблемите и препоръчаните пътища за решаването им. В последствие се изготвя научен доклад, съдържащ резултатите, както и коментари, идеи и предложения за решение на всеки от проблемите, който е от взаимна полза, както за участниците от бизнеса, така и за представителите на академичните среди. Докладите на работните групи се събират в издание на форума, което представлява окончателния доклад за резултатите от форума.

Повече информация за събитието можете да намерите тук.

Уеб сайтовете на трите предходни издания: The 95th European Study Group with Industry, The 104th European Study Group with Industry, 113th European Study Group with Industry