Начало / Новини / Новини и събития / Стартира съвместен проект на Биологическия факултет на Софийския университет и „Софийска вода“ АД

   
Стартира съвместен проект на Биологическия факултет на Софийския университет и „Софийска вода“ АД

В Аулата на Биологическия факултет беше поставено официално начало на двугодишен проект „Жива вода“. В рамките на проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на „Софийска вода“ АД, част от „Веолия“, екип от водещи специалисти в областта на водите от катедрата “Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет ще проведе мащабно проучване на биоразнообразието, екологичното състояние и качеството на водата в река Искър.

Водещ на работната среща беше проф. дбн. Яна Топалова, която представи развиваната години наред концепция за взаимовръзката бизнес-образование-наука в катедрата „Обща и приложна хидробиология“. В събитието участваха гости от „Софийска вода“ АД, сред които Арно Валто, изпълнителен директор, Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка", Владимир Гълъбов, старши мениджър в отдел „Комуникации“, Маргита Алексова, мениджър в отдел „Услуги по опазване на околната среда", Весела Стефанова, мениджър на „Лабораторно изпитвателен комплекс“, и Елиза Едмонд, специалист по човешки ресурси.

2_487x400

Проект беше представен от гл. ас. д-р Любомир Кендеров с основните аспекти и програма. Мениджърите на „Софийска вода“ АД споделиха със студентите и преподавателите своите успешни практики в образователната си програма за летни платени стажове, наемане на млади специалисти на работа и своите идеи за бъдещи образователни и технологични проекти.

Проектът „Жива вода“ е пример за успешно партньорство между университет и бизнес. Самото изследване залага на уникален метод, чрез който студентите не само ще участват, но и ще се обучават на практическа работа в реална изследователска среда и ще решават проблеми, свързани с опазването на водите.

Изследването ще се проведе като реален учебен процес. Студентите от магистърските програми по „Екологична биотехнология“ и „Приложна хидробиология и аквакултури“, както и студентите от бакалавърските програми по „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и „Биология“ от Биологическия факултет ще започнат с пробонабирания от поречието на Горен Искър, включително язовирите „Искър“ и „Панчарево“. Резултатите ще бъдат използвани за разработка на магистърските им и бакалавърски дипломни работи. На базата на тези изследвания ще се проведат летни учебни практики по „Хидробиология“ и „Биологичен контрол“ за бакалаври и магистри.

Предвижда се проектът „Жива вода“ да приключи с две самостоятелни фотоизложби, проследяващи пътя на водата, както и обекти, заснети по време на изследователската и лабораторната работа и от официалната публична защита на дипломните работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Очакванията са проектът да обогати с новите си методи познанието за качеството на водите от басейна на р. Искър.

Picture_3_600x600