Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет избра главен мениджър

   
Софийският университет избра главен мениджър

Ректорът проф. дфн Анастас Герджиков назначи Женина Жилева за главен мениджър на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Новата длъжност е създадена с решение на Академичния съвет от 27 януари 2016 г. като част от мерките за подобряване на управлението на Софийския университет, обещани от проф. Анастас Герджиков при кандидатирането му за ректор.

На заседание, проведено на 8 юни 2016 г., ректорът проф. Анастас Герджиков информира Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за резултатите от проведения конкурс за главен мениджър на най-старото висше училище.

37 кандидати подадоха документи в обявения от Софийския университет конкурс за длъжността „главен мениджър“. Първоначалният подбор беше проведен от Boyden България – българското подразделение на международна компания за откриване и привличане на професионалисти за висши мениджърски позиции.

На комисия в състав проф. дфн Анастас Герджиков – ректор, доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор, доц. д-р Елиза Стефанова, заместник-ректор, доц. д-р Юрий Кучев, заместник-ректор, проф. д-р Димитър Денков, декан на Философския факултет и председател на Съвета на деканите, Детелина Илиева, главен секретар и Диана Георгиева, началник отдел „Личен състав и трудови отношения“, бяха предоставени документите на четирима кандидати, които отговарят на изискванията, публикувани при обявяване на конкурса.

След запознаване с документите на четиримата кандидати комисията насрочи провеждане на събеседване с тях на 26 май 2016 г. Поради започване на работа в друга институция един от кандидатите не се яви на събеседването. Събеседване беше проведено с останалите трима кандидати.

След като прецени квалификацията, професионалния опит и познаването на нормативната уредба в областта на висшето образование и науката, финансовата и стопанската дейност, обществените поръчки и трудовото и осигурително право комисията предложи на длъжността „Главен мениджър“ на Софийския университет да бъде назначена Женина Жилева.

Женина Жилева е родена на 22 януари 1969 г. Има магистърска степен инженер, специалност „Автоматизация на производството“ от Техническия университет в София и магистърска степен по икономика, специалност „Икономика и управление на търговията“ от Университета за национално и световно стопанство. Завършила е професионална следдипломна квалификация по трудова и организационна психология в Софийския университет.

От октомври 2014 г. до момента е била началник отдел „Финансово-административен“ в „София Тех Парк“ АД. Била е главен секретар на Министерството на финансите в периода януари-септември 2014 г. От юни 2012 г. до януари 2014 г. е била началник на отдел „Финансово-административен и човешки ресурси“ в „София Тех Парк“ АД. Била е последователно директор на отдел „Човешки ресурси“ и директор на отдел „Финансово-административна дейност“ в Комисията за финансов надзор в периода април 2003 г. – юни 2012 г. От май 2001 г. до април 2003 г. е била специалист – персонално администриране, главен специалист и началник отдел в дирекция „Управление на човешките ресурси“ в „Овергаз холдинг“ АД.

Носител е на Годишната награда за утвърждаване на професията мениджър по управление на човешките ресурси на Българската асоциация за управление на човешките ресурси през 2004 г.