Начало / Новини / Новини и събития / „Психология на здравето“ - една от най-новите програми на Философския факултет

   
„Психология на здравето“ - една от най-новите програми на Философския факултет

От началото на учебната 2016/2017 година Философският факултет и специалност „Психология“ предоставят още една възможност за обучение в магистърска степен.

 

Програмата „Психология на здравето дава знания и умения в полето на една от най-бързо развиващите се научноизследователска и приложна област. Акцентът в тази сфера е върху психологическите, поведенческите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение. В консултантската си практика здравните психолози използват теоретично и емпирично обосновани принципи за промяна на убежденията, поведението и социалните условия, свързани със здравето и болестта. Психология на здравето поддържа междудисциплинарни връзки с медицинските, хуманитарните, социалните и педагогическите научни области.

112

Срокът на обучение е три семестъра за студенти с бакалавърска степен от специалност „Психология“ и пет семестъра за студенти с бакалавърска степен по хуманитарна специалност, медицина, фармация, стоматология, здравни грижи и др.

Условията за прием са бакалавърска степен по „Психология“ или друга хуманитарна специалност и средният успех от семестриалните и държавни изпити или оценка от дипломна работа да е „добър“ или по-висок. Провежда се събеседване (интервю) с кандидатите.

111

Завършилите програмата получават квалификацията „магистър по психология на здравето“ и придобиват право на диагностична дейност и консултантска практика, свързана с превенцията на болестите, подобряване на здравето, повишаване на качеството на живот, управление и оптимизиране на социалната и здравна политика. Дипломата дава възможност за кандидатстване и продължение на обучението по психология в образователна и научна степен „доктор“.

Повече подробности за начина на кандидатстване, сроковете и процедурите могат да бъдат открити тук.