Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата „Да отворим GLAM лаборатория“

Онлайн, Facebook

На 11 май 2021 г. от 11.00 до 13.00 часа онлайн на адрес https://www.facebook.com/sofiauniversity/live/ ще се състои представянето на книгата „Да отворим GLAM лаборатория“. Събитието се организира от е-инфраструктурите КЛаДА-БГ (Национална e-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на CLARIN и DARIAH), Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТЕ) и проекта Пробивни технологии в иновационните лаборатории за дигитално културно наследство (DISTILL). Книгата е издадена от Издателството на БАН "Проф. Марин Дринов" с подкрепата на КЛаДА-БГ.

Акронимът GLAM обобщава институции от сектора на културното и научно наследство - галерии (galleries), библиотеки (libraries), архиви (archives) и музеи (museums). Лабораториите за иновации в културните институции отговарят на нарастващата нужда от прилагане на интелигентни методи за анализ на големи сбирки от културни обекти и данни.

В България има няколко инфраструктури, които подпомагат работата в тази област, включително КЛаДА-БГ и УНИТЕ. Книгата има 16 автори от цял свят, двама от които – Армин Щраубе и Милена Добрева – ще участват във уебинара. Тя е написана за кратко време и представлява синтезиран наръчник за процеса на създаване на иновативна лаборатория в галерии, библиотеки, архиви и музеи.

Уебинарът ще представи и гледните точки на професионалисти от различни сектори, свързани с дигиталното културно наследство. Той е насочен към изследователи, студенти и музейни, библиотечни и архивни специалисти, които се интересуват от дигитализация на културно и научно наследство.

ПРОГРАМА