Начало / Новини / Календар / Отбелязване на патронния празник на Факултета по педагогика

Онлайн

На 11 май 2021 г. Факултетът по педагогика на Софийския университет ще отбележи патронния си празник. Тази година събитието ще се проведе онлайн: https://us02web.zoom.us/j/84827124537?pwd=a0MxVGdlMXMwdUpaM3dTc0VyL09Wdz09; Meeting ID: 848 2712 4537 Passcode: 170491.

Програма:

10.00 ч. – Приветствие на Декана на ФП доц. д-р Л. Стракова

10.15 ч. – Публична лекция на проф. д-р Радка Василева „Арт анимационният подход - същност, проблеми и перспективи

11.15 ч. – публична лекция на проф. д-р Динко Господинов - „Кризисно управление на училищата в условията на КОВИД 19“

12.15 ч. – публична лекция на доц. д-р Благовесна Йовкова - „Електронното оценяване и електронното учебно съдържание като инструменти за повишаване на достъпността на образованието за студентите със специални образователни потребности".

13.15 ч. – представяне на нови книги и заглавия

Представянето е по 5 минути за заглавие:

1. Доц. д-р Йонка Първанова - представяне на книга "Пазарни механизми в училищното образование. Теоретико-приложни въпроси", 2020 г.

2. Доц. д-р Илиана Петкова, доц. д-р Владислав Господинов – представяне на Втори юбилеен сборник с публични академични лекции на преподавателите 2016-2020 г.

3. Проф. дпн Албена Чавдарова и гл. ас. д-р Марияна Илиева – представяне на книга „Университетската педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Лайпцигския университет – история и съвременност“

4. Доц. д-р Владислав Господинов - представяне сборник от научна конференция – съставители - Л. Димитров и В. Господинов „Юношеството като преход между детството и зрелостта - предизвикателства и хуманистични перспективи“

5. Доц. д-р Владислав Господинов и гл. ас. Берджухи Йорданова – представяне на учебно помагало Учебно помагало за семинарните упражнения по Теория на възпитанието

6. Гл. ас. д-р Берджухи Йорданова – представяне на учебник „Училищна хигиена, здравно образование и възпитание“