Начало / Новини / Календар / Осми международен колоквиум по старобългаристика

Конферентна зала, Ректорат

Осмият международен колоквиум по старобългаристика ще се проведе в периода от 31 август - 2 септември 2021 г. и се посвещава на деветдесетата годишнина от рождението на проф. Донка Петканова, бивш директор на Колоквиума и основател на катедрата по кирилометодиевистика.

Колоквиумът по старобългаристика се провежда за първи път през 1978 година и е замислен като палеославистичен форум, на който учени от България и чужбина да могат да обменят идеи и опит, от които да се роди не само бъдещо сътрудничество, но и ново знание.

До 1994 година са проведени шест колоквиума, организирани от Софийския университет под ръководството на видните палеослависти Куйо Куев и Иван Буюклиев, които утвърждават мястото и ролята на България като класическа страна на Кирило-Методиевото наследство и авторитетен старобългаристичен научен център. Седмият колоквиум е проведен през 2019 г. с подкрепата на Националната научна програма КИННПОР.

ПРОГРАМА