Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Лесно ли е да направиш звезда?

Зала А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучер" 5

Лектор е Тодор Велчев – преподавател в Катедра „Астрономия“. Занимава се с научни изследвания в областта на звездообразуването, като сътрудничи с учени от университета в Кьолн и от Института по теоретична астрофизика (ITA) в Хайделберг, Германия.

Голяма част от масата на една галактика се пада на звездите. Разнообразието им по възраст показва, че звездообразуване е протичало през цялата история на Вселената. Би трябвало да очакваме, че то е един много ефективен процес – че „да си направиш звезда“ не е трудно. Обаче наблюдателните данни, както и теорията, говорят друго. Звездообразуването е резултат от сложно взаимодействие на различни физични фактори, и то на различни пространствени мащаби. Ще направим кратък преглед на най-значимите от тези фактори и на техния принос за появата на звездите.

To_make_a_star-picture

Кръжокът по астрономия към катедра „Астрономия“ се провежда от есента на 1900 г. Негов основател е световноизвестният математик Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.