Начало / Новини / Календар / Изпит по математика I за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 23 май 2021 г. от 9.00 часа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе изпит по математика I за кандидат-студенти за учебната 2021/2022 г.

Изпитът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Ковид-19 с цел опазване на здравето и живота на кандидат-студентите и длъжностните лица в кандидатстудентската кампания. Кандидат-студентите ще бъдат разпределени в изпитните зали при използване на 30 % от капацитета на реалните изпитни места в залата и при осигуряване на дистанция от 1.5 метра между участниците в изпита.

Изпитът по математика - първо равнище в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е писмен и от 2016 година форматът му съвпада напълно с този на матурата по математика. При решаването на всички задачи се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Писмената работа се оценява по вярно отбелязаните отговори на задачите с избираем отговор, правилните отговори на задачите със свободен отговор, както и решенията на задачите с цялостно решение, изложени в беловата и по изключение в черновата, ако кандидат-студентът изрично е посочил мястото им там. Кандидат-студентите номерират задължително поотделно беловата и черновата си.

Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решения. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Скалата за оценяване е сходна с тази на МОН (ако кандидат-студентът отбележи правилно всички отговори на задачите с избираем отговор, ще получи оценка поне Мн. добър 4,50).

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.