Начало / Новини / Календар / Изпит по физика за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 29 май 2021 г. от 14.00 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе изпит по физика за кандидат-студенти за учебната 2021/2022 г.

Изпитът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Ковид-19 с цел опазване на здравето и живота на кандидат-студентите и длъжностните лица в кандидатстудентската кампания. Кандидат-студентите ще бъдат разпределени в изпитните зали при използване на 30 % от капацитета на реалните изпитни места в залата и при осигуряване на дистанция от 1.5 метра между участниците в изпита.

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.

Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.

При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

Тестовете от минали години, заедно с отговорите могат да се намерят на адрес: http://www.phys.uni-sofia.bg .

На същият адрес един ден след изпита могат да се намерят правилните отговори на теста и задачата.